Operativni lizing

Operativni leasing je namjenjen klijentima, koje zanima prije svega upotreba, a ne zakup predmeta ugovora. Uobičajno se za taj oblik leasinga odlučuju privatna preduzeća i privatnici, koji imaju mogućnost da prilagode visinu mjesečnih rata. Po isteku ugovora moguće je najam produžiti, predmet ugovora vratiti ili otkupiti.

Bilansno – porezni status operativnog leasinga (preduzeća)

Lesingimalac može da koristi sve prednosti izvanbilansnog financiranja. Cjelokupna najamnina predstavlja bilansni trošak i postepeno snižava poresku osnovu kod obračunu poreza na primanja.