Sale & lease back

Vlasnik predmeta lizinga prodaje svoje osnovno sredstvo davaocu lizinga za dogovoreni iznos, pa ga davalac lizinga tom istom pravnom licu ponovo da nazad u finansijski lizing. Time je preduzeću omogućeno pridobijanja dodatnih sredstava za:

  • obratna sredstva potrebna za povećanje opsega poslovanja
  • nove investicije
  • refinansiranje drugih izvora finansiranja sa nepogodnom cenom ili ročnošću