Lična karta

NLB Leasing d.o.o.

Trg Solidarnosti 2a
71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina
Telefon: + 387 33 789 345 
Faks: + 387 33 789 346
E-pošta: info@nlbleasing.ba


PIB: 01704482
Mat.br. 4201008180008
TRR: 132-73100103291-74, NLB Banka d.d.

Društvo je registrovano u Kantonalnom sudu u Sarajevu, registarski
Uložak br. 1-24890.