Lizing nekretnina

  • Da li mogu nekretninu, koju plaćam preko leasinga, prodati, prije nego otplatim leasing?
  • Da li sam kod leasinga nekretnina i pravni vlasnik predmeta ugovora?
  • Koji postupci i faze, mene kao fizičku osobu očekaju pred useljenje u stan, kupljenog prego leasinga?
  • Koliko iznosi porez od prometa nekretnine i kada se plaća?
  • Kakve troškove ima stranka u % od najma leasinga za nekretnine,( bilježnik, odvjetnik) ili ti troškovi otpadaju, kako se osiguravate?
  • U kojem vremenskom periodu stranci oduzimate nekretninu, koja nije redovno otplaćivala?