Strategija i ciljevi

Naša strategija i ciljevi:

  • obezbjediti jedinstveni nastup i cjelovitu sliku Grupe NLB,
  • u roku 5 godina povećati svoj tržišni udio na nivo tržišnog udjela NLB,
  • strankama nuditi široku paletu usluga i potporu specijalizovanih stručnjaka,
  • odgovorno ostvarivati ciljeve i očekivanja stranaka, vlasnika te zaposlenih,
  • očuvati odlične ocjene poslovanja Grupe NLB te obezbjediti sigurnost plasmana,
  • otvaranjem novih poslovnica, strankama ponuditi globalno partnerstvo.